dǎo
1. құлап кету, құлап қалу, құлай кету, сұлай кету, жығылып қалу, жалманынан түсу, жығылып түсу, құлау, сұлау, жығылу, омақасу, сүріну

墙倒了 — дауал құлап кетті

倒圈 — малы бір-ақ қырылып қалу, ақ таяқ ұстап шыға беру

摔倒 — жалманынан түсті

他一头倒在床上就睡着了 — төсекке сұлай кетті де ұйықтай жөнелді

2. жұмыстан тоқтау, жұмыс тоқтату, жабылу, тоқтау

倒闭 — жабылып қалу

【倒霉】, 【倒楣】 сәті түспеу, жолы болмау, сәті келмеу, ыңғайы түспеу, құдай ату, нас басу, құдай ұру, құдай қаңғырту, қара басу, төбеден ұру, албасты басу, сор айдау, сор түрту, сор арылмау; соры қалың, соры арылмаған, соры ашылмаған, сор маңдай, тайқы маңдай, бағы ашылмаған, бағы жанбаған, бейбақ, салымсыз, бақытсыз, сорлы, бейшара

倒灶鬼 — бейбақ, сорлы, тайқы маңдай, бейшара

3. ауысу, ауыстыру, айырбастау, өткізу, өткермелеу, қотару, кезектестіру, жаңарту, жаңалау, өзгерту

倒手 — қолдан қолға ауыстыру, қолдан қолға өткермелеу

倒班 — кезек ауысу

倒车 — машина ауыстыру

倒换 — кезектестіре, ауыстыра, кезек-кезек, алма кезек

倒爷 — жалдап саудагер, жалдап, алыпсатар

倒娘 — жалдап әйел, алыпсатар бикеш, жалдап қатын

4. бәсеңдеу, төмендеу, қарлығу, біту (дауыс)

他的嗓子倒了 — оның даусы бітіп қалыпты

II
dào
1. аралап кету, ауысып кету, былығып кету, бытысып кету, теріс қою, төбесімен қою, теріс, қате, соңынан, артынан

倒挂 — орны ауысу, теріс қойылу

这面镜子挂倒了 — мынау айна теріс ілініпті

这几本书次序放倒了 — мынау кітаптардың қойылыс реті қате көрінеді

倒数第一 — соңынан санағанда бірінші болыпты

倒粪 — қи араластыру; қи ұнтақтау

2. төңкеру, еңкейту, қисайту, төгу, қотару, құю

倒水 — суды төгіп тастау, су құю

倒带器 — таспа төккіш, таспа қайтарғыш

3. кері, керісінше, қайта, қайталай, есесіне, әйтеуір, бір тәуірі

倒算 — қайталай есеп алу

跑了一天,倒不觉得累 — кешке дейін дамыл таппағанмен бір тәуірі шаршаған жоқпын

4. артқа шегіну, кері қайту, кері шегіну, артқа бұрылу, қайта қайту, кері бұрылу, қайту, шегіну, шегіншектеу, көткеншектеу

倒退 — кері шегіну, шегініп кету, шегіну, қайту, азу

倒车 — кері бұрылу, кері қайту

倒计算 — уақытты кері есептеу, кері санау, қайыра есептеу


汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — I dăo ㄉㄠˇ 〔《廣韻》都皓切, 上皓, 端。 〕 1.仆倒;跌倒。 漢 司馬相如 《上林賦》: “弓不虛發, 應聲而倒。” 《南史‧江子一傳》: “ 子一 刺其騎, 騎倒鎙折。” 楊沫 《青春之歌》第一部第五章: “ 道靜 倒在大雨下面的沙灘上--她並沒有死。” 2.指直立的物體倒塌或橫倒。 晉 趙至 《與嵇茂齊書》: “蹴 崑崙 使西倒, 蹋 太山 令東覆。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I dǎo (1) (形声。 从人, 到声。 本义: 倒下) (2) 同本义 [fall] 对此欲倒东南倾。 唐·李白《梦游天姥吟留别》 (3) 又如: 倒头(躺下睡觉; 死亡); 倒路(亦路倒。 死在路上); 倒卓(倒栽); 倒断(山倒锁断); 倒指(屈指, 屈指计算); 倒路死(诅咒人死在路上); 倒床(卧倒在床上) (4) 失败, 败落[fail; be on the decline] 于今日卿等门户倒矣。 《三国志·曹爽传》 (5) 又如: 倒灶(倒霉);… …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: dao4 解释: 1. 上下前后相反, 或互相更换。 诗经·齐风·东方未明: “颠之倒之, 自公召之。 ”朱子语类·卷七十一·复: “如人善端初涣正欲静以养之, 方能盛大。 若如公说, 却是倒了。 ” 2. 把物体或液体倾倒出来。 如: “倒茶水”、 “倒垃圾”。 唐·韩愈·岳阳楼别窦司 直诗: “开筵交履舄, 烂漫倒家酿。 ” 3. 向后退。 如: “倒车”、 “倒退”。 4. 违逆、 不顺。 韩非子·难言: “且至言忤于耳而倒于心, 非贤圣莫能听。 ”吕氏春秋·季夏纪·明理: …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:dao4 1. 上下前後相反, 或互相更換。 詩經·齊風·東方未明: “顛之倒之, 自公召之。” 朱子語類·卷七十一·復: “如人善端初渙正欲靜以養之, 方能盛大。 若如公說, 卻是倒了。” 2. 把物體或液體傾倒出來。 如: “倒茶水”、 “倒垃圾”。 唐·韓愈·岳陽樓別竇司 直詩: “開筵交履舄, 爛漫倒家釀。” 3. 向後退。 如: “倒車”、 “倒退”。 4. 違逆﹑不順。 韓非子·難言: “且至言忤於耳而倒於心, 非賢聖莫能聽。” 呂氏春秋·季夏紀·明理: “故至亂之化, …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【도】 넘어지다; 넘어뜨리다; 거꾸로 되다; 거꾸로 하다; 마음에 거슬리다 人 (사람인) + 到 (이를도) 人부 8획 (총10획) [1] [v] inverse; place upside down; in reverse order or the wrong direction [2] [v] pour out; empty [3] on the contrary [4] after all [5] but; and yet トウ·たおれる 傾倒 (경도) 기울어져서… …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — I dǎo (1) ㄉㄠˇ (2) 竖立的东西躺下来: 摔~。 墙~了。 ~塌。 ~台。 打~。 卧~。 (3) 对调, 转移, 更换, 改换: ~手。 ~换。 ~车。 ~卖。 ~仓。 ~戈。 (4) 郑码: NHKD, U: 5012, GBK: B5B9 (5) 笔画数: 10, 部首: 亻, 笔顺编号: 3215412122 II dào (1) ㄉㄠˋ (2) 位置上下前后翻转: ~立。 ~挂。 ~影。 ~置。 (3) 把容器反转或倾斜使里面的东西出来: ~水。 ~茶。… …   International standard chinese characters dictionary

 • — 도 넘어질 10 strokes 인변+마늘모+흙토+칼도변+이를지 …   Korean dictionary

 • 倒懸 — (倒懸, 倒悬) 亦作“倒縣”。 1.指人頭腳倒置地或物上下倒置地懸掛着。 《孟子‧公孫丑上》: “當今之時, 萬乘之國行仁政, 民之悅之, 猶解倒懸也。” 《後漢書‧劉焉傳》: “從事 廣漢 王累 自倒懸於州門以諫。” 清 蔣一葵 《長安客話‧仙人洞》: “近門有大石鐘, 倒懸其上, 門之內深黑, 則人不敢入矣。” 曹禺 《北京人》第三幕: “墻角倒懸的那張七弦琴, 琴上的套子, 不知拿去作了什麼。” 2.指把人或物倒掛起來。 清 昭槤 《嘯亭雜錄‧誅伍拉納》: “ 伍制軍 拉納 ,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 倒悬 — (倒懸, 倒悬) 亦作“倒縣”。 1.指人頭腳倒置地或物上下倒置地懸掛着。 《孟子‧公孫丑上》: “當今之時, 萬乘之國行仁政, 民之悅之, 猶解倒懸也。” 《後漢書‧劉焉傳》: “從事 廣漢 王累 自倒懸於州門以諫。” 清 蔣一葵 《長安客話‧仙人洞》: “近門有大石鐘, 倒懸其上, 門之內深黑, 則人不敢入矣。” 曹禺 《北京人》第三幕: “墻角倒懸的那張七弦琴, 琴上的套子, 不知拿去作了什麼。” 2.指把人或物倒掛起來。 清 昭槤 《嘯亭雜錄‧誅伍拉納》: “ 伍制軍 拉納 ,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 倒斷 — (倒斷, 倒断) 1.判斷, 決斷。 《朱子語類》卷六十: “舊時看此句, 甚費思量, 有數樣說, 今所留二說也倒斷不下。” 《清平山堂話本‧簡貼和尚》: “ 山前行 正在州衙門前立, 倒斷不下, 猛抬頭看時, 卻見 皇甫殿直 在面前相揖。” 2.引申為裁決;判決。 宋 吳潛 《滿江紅‧送吳叔永尚書》詞: “萬事儘由天倒斷, 三才自有人撐抵。” 元 馬致遠 《任風子》第三摺: “你不家去呵, 與我個倒斷, 你休了我者。” 《金瓶梅詞話》第十六回: “婦人道: ‘他不敢管我的事,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 倒断 — (倒斷, 倒断) 1.判斷, 決斷。 《朱子語類》卷六十: “舊時看此句, 甚費思量, 有數樣說, 今所留二說也倒斷不下。” 《清平山堂話本‧簡貼和尚》: “ 山前行 正在州衙門前立, 倒斷不下, 猛抬頭看時, 卻見 皇甫殿直 在面前相揖。” 2.引申為裁決;判決。 宋 吳潛 《滿江紅‧送吳叔永尚書》詞: “萬事儘由天倒斷, 三才自有人撐抵。” 元 馬致遠 《任風子》第三摺: “你不家去呵, 與我個倒斷, 你休了我者。” 《金瓶梅詞話》第十六回: “婦人道: ‘他不敢管我的事,… …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.